Kui sisened mõnda hoonesse tahad olla kindel, et see on ohutu, mitte tunda muret tuleohutuse või suitsugaaside ohu pärast. Iga inimene peaks end tundma turvaliselt, teades, et hoone, kus ta viibib ning näiteks ka maa-alused transpordisüsteemid ei sea neid ohtu ega muutu ohu korral neile lõksuks. Tulekahju riski ei saa me kunagi täielikult välistada, kuid ennetavad meetmed ja komponendid võivad aidata välistada seda riski ning piirata oluliselt tulekahju levikut.
Tuleohutusseadmed ja -süsteemid aitavad vähendada tulekahju ohtu ning vältida tule ja suitsu edasi levikut. 

                       

Tuletõkkeklapp FK-EU


Ristkülikukujuline tuletõkkeklapp tuletsoonide vaheliseks kasutamiseks õhukanalites.
Suurused 200 × 200 – 1500 × 800 mm,  1 mm vahega.

 • Madal rõhuerinevus ja helitase
 • Plahvatuskindel teostus (ATEX)
 • Võib kasutada ka siirdeõhuklapina
 • Valikus ka roostevabast terasest või pulbervärvitud korpus suurema korrosioonikaitse tagamiseks
 • Integreerimine TROXNETCOM-i abil keskse BMS-iga
 • Universaalsed paigaldusvõimalused

  Lisavarustus ja tarvikud:
 • Elektriline ajam 24 V / 230 V
 • Sulamise kaitse rakendumise temperatuur 72°C või 95°C
 • Võimalik koos kanali suitsuanduriga RM-O-3-D
Kataloog
                       

Tuletõkkeklapp FK2-EU

Ristkülikukujuline tuletõkkeklapp tuletõkkesektsioonide vaheliste kanalite eraldamiseks mitmesugusteks paigaldus olukordadeks, saadaval mitmes suuruses ja konstruktsioonis.
Nominaal suurused 200 × 100 – 800 × 200 mm, vahega 1 mm.
Integreerimine kesksesse BMS-i TROXNETCOM-iga.

Universaalsed paigaldusvõimalused:

Elektriline ajam 24V / 230V
Väljalasketemperatuur 72/95 °C
Kanalisuitsuandurid

Kataloog
                       

Suitsuklapp EK2-EU

Ristkülikulise kujuga suitsuklapp mille funktsiooniks on tõmmata ruumist kogu suits välja ning läbi sisselaske ava värske õhk tagasi sisse.
Omavad kõiki Euroopas nõutud sertifikaate.
Suurused on vahemikus 200 × 200 – 1500 × 800mm.
Temperatuurikindlast kaltsiumsilikaadist korpus, siibertera ja ajami korpus.
Manuaalne või automaatne vabastamine, AA, MA. 
Paremad aerodünaamilised väärtused, eriti väiksemate mõõtmete korral (suurem vaba A = vähendatud rõhukadu).
Rõhutase 3 (töörõhk -1500 kuni 500Pa).
Suitsuärastuse õhukanalite jaoks (alates 35mm seina paksusest).
Energiasäästlik madala rõhu- ja helivõimsuse taseme tõttu.
Suurema korrosioonikaitse tagamiseks on võimalik toota ka 
pulbervärvitud või roostevabast terasest korpusega.
Lubatud vaid segupõhine paigaldus tugevatele seintele. 
Kataloog
                       

Tuletõkkeklapp FKRS-EU


FKRS-EU on ümar tuletõkkeklapp tuletsoonide eraldamiseks, mis on saadaval kümnes erinevas suuruses.

 • Suurused: 100 – 315mm.
 • Madal rõhu ja müra tase.
 • Valikus ka roostevabast terasest või pulbervärvitud korpus suurema
  korrosioonikaitse tagamiseks.
 • Võib kasutada ka siirdeõhu elemendina.
 • Integreerimine TROXNETCOM-i keskse BMS-iga.
 • Universaalsed paigaldusvõimalused.

  Lisavarustus ja tarvikud:
 • Elektriline ajam 24 V/230 V.
 • Sulamiskaitse temperatuurid 72°C või 95°C.
 • Kanali suitsuanduri võimalus RM-O-3-D.
Kataloog
                       

Tuletõkkeklapp FMC-EIS-120


CE sertifitseeritud klapid.
Ühendus diameetrile 100 kuni 315mm.

Tuletõkked FMC-EIS-120 töötavad õhu sulgurina kahe tuletsooni vahel ja tagab püsivuse ligikaudselt 120 minutit. 

Kataloog