Ümar VAV klapp SVA-C


SVA-C seeria VAV (variable air volume) klapid on mõeldud õhuhulga reguleerimiseks muutuva õhuhulgaga ventilatsioonisüsteemides.  VAV klappide juhtimine toimub vastavalt ruumi CO2 ja/või temperatuurianduri näidule.  Kontroller võrdleb etteantud väärtust tegelikuga ning annab VAV klapi mootorajamile signaali, mis omakorda reguleerib klapilaba asendit.
Nominaalsed läbimõõdud 100-400mm. Õhuhulgad 71-3167m3/h.