Kuidas nutikas automaatika tõstab soojustagastust?

Tänapäeval kasutatakse korterelamutes enamasti sundventilatsiooni, mis on varustatud plaatsoojustagastiga. Aastast aastasse kasvavad seadmetele esitatavad ökonoomsuse nõuded, et tagada energia efektiivsem kasutus ventilatsiooniseadmetes.

Soojusvaheti kõrgete kasutegurite puhul sageli ei pöörata aga tähelepanu meie kliima iseärasustele. Esitatud kasuteguri number ei taga veel madalaid kasutuskulusid, vaid suurt rolli mängib automaatika, mis oskab ventilatsiooniseadme targalt tööle panna.

LCC Produkt on jälginud erinevate lahenduste tööd sel aastal esinenud külmade ilmadega ning on teinud mitmeid järeldusi:

  • Kõrge kasuteguriga plaatsoojusvaheti hakkab kinni külmuma umbes -5°C kraadise välistemperatuuri juures.
  • -15°C välisõhu temperatuuri puhul, lihtsalt baipassiga sulatamisel langeb kasutegur 80%lt 30%le ja kestab kuni ilmad soojaks lähevad või seade välja lülitatakse.
  • ODS sulatuse (tark sektsiooniline sulatus) puhul langeb kasutegur sulatamise ajal 80%lt 65%le ning sulatamine kestab vaid mõned tunnid.
  • Isegi hoides väljaviske temperatuuri +10°C on plaadi “külmas nurgas “ miinuskraadid ja jää ära ei sula.
  • Väga külma pakasega tekib soojusvahetis jää isegi siis, kui ruumi suhteline niiskus on vaid 15%.

Täpsemalt vastuvoolsete plaatsoojusvahetite energiatagastusest LOE SIIT!